Xử lý mất hóa đơn đầu ra như thế nào?

Xử lý mất hóa đơn đầu ra như thế nào?

Từ ngày 01/01/2022, hành vi làm mất hóa đơn (cháy, hỏng hóa đơn) sẽ bị xử phạt theo những quy định ở điều 26 Nghị định 125/2020.NĐ-CP (Nghị định sửa đổi 102/2021/NĐ-CP). Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho bạn đọc những thông tin chi tiết về cách xử lý mất hóa đơn và mức phạt khi vi phạm.

Cách thức xử lý trường hợp mất hóa đơn đầu ra

Lúc phát hiện mất hóa đơn đầu ra (hoặc cháy, hỏng hóa đơn) thì cần phải xử lý mất hóa đơn như dưới đây: 

 • Làm Báo cáo mất hóa đơn đầu ra theo mẫu BC21/AC để nộp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. 
 • Kế toán có thể làm báo cáo mất hóa đơn đầu ra trên hệ thống HTKK rồi nộp qua mạng hay làm bản cứng đi nộp thuế trực tiếp.
 • Thời hạn làm báo cáo mất hóa đơn chậm nhận là 05 ngày tính từ ngày mất cháy hỏng hóa đơn. Nếu như ngày thứ 5 trùng với ngày nghỉ theo quy định của luật pháp thì ngày hạn nộp cuối cùng là ngày tiếp theo của ngày nghỉ đấy.
Xử lý mất hóa đơn đầu ra

Mức xử phạt theo pháp luật khi làm mất hóa đơn đầu ra

Đối với hóa đơn đầu ra chưa thông báo phát hành

Căn cứ theo điều 25 Nghị định 125/2020/NĐ-CP, hành làm mất hóa đơn đầu vào trước khi phát hành có các mức phạt như sau:

 • Phạt cảnh cáo: Hành vi khai báo mất, cháy, hỏng hóa đơn quá hạn từ 1-5 ngày tính từ thời hạn khai báo cuối cùng và có tình tiết giảm nhẹ.
 • Phạt tiền từ 1 – 4 triệu đồng: Hành vi khai báo mất, cháy, hỏng hóa đơn quá thời hạn từ 1-5 ngày tính từ thời điểm hết hạn nộp thông báo trừ trường hợp ở khoản 1 của Điều này.
 • Phạt tiền từ 4 – 8 triệu đồng: Khai báo mất hóa đơn đầu ra quá hạn từ 6 ngày trở lên, từ khi ngày hết hạn khai báo theo quy định.
Mức phạt khi làm mất hóa đơn

Đối với hóa đơn đầu ra đã thông báo phát hành

Căn cứ điều 26, Nghị định 125/2020/NĐ-CP, những mức xử phạt đối với hành vi mất hóa đơn đầu ra bao gồm:

Phạt cảnh cáo:

 • Hành vi làm mất, cháy, hỏng liên 1, liên 3 trong giai đoạn sử dụng và đã kê khai, nộp thuế, có hồ sơ chứng minh việc mua bán và có tình tiết giảm xuống nhẹ.
 • Hành vi làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập sai và đã tiến hành lập hóa đơn mới thay thế.

Phạt 3 đến 5 triệu đồng: Hành vi làm mất, cháy hỏng liên 2 hóa đơn trong giai đoạn kê khai, nộp thuế, có hồ sơ, chứng từ để minh chứng cho việc mua bán hàng hóa và có tình tiết giảm xuống nhẹ.

Phạt từ 4 đến 8 triệu đồng:

 • Hành vi làm mất, cháy hỏng hóa đơn đã phát hành, đã mua của cơ quan thuế đã phát hành nhưng chưa lập.
 • Làm mất, cháy, hỏng hóa đơn liên 2, trong quá trình dùng và kê khai, nộp thuế, có hồ chứng minh việc mua bán hàng và biên bản ghi nhận lại sự việc.

Phạt từ 5 tới 10 triệu đồng: áp dụng hành vi làm mất, cháy hỏng hóa đơn đã lập, đã khai, nộp thuế trong quá trình sử dụng hóa đơn hoặc trong giai đoạn lưu trữ hóa đơn trừ các trường hợp quy định tại khoản một,2,3 của điều này.

Lưu ý: Trường hợp mất hóa đơn đầu ra nguyên nhân do bên thứ 3: 

 • Nếu như bên thứ 3 giao dịch với bên bán thì đối tượng bị xử phạt là bên bán. 
 • Nếu bên thứ 3 giao dịch với bên mua thì đối tượng bị xử phạt là bên mua.

Nội dung này có hữu ích?

Đánh giá: 0 / 5. Số lượt: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *