Top 9+ Mẫu hóa đơn điện tử từng lĩnh vực ngành nghề theo Thông tư 68

Top 9+ Mẫu hóa đơn điện tử từng lĩnh vực ngành nghề theo Thông tư 68

Thông tin nào bắt buộc trên những Mẫu hóa đơn điện tử?

Theo quy định tại Điều 6 Nghị định 119/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2018, hóa đơn điện tử bắt buộc bảo đảm gần như những thông tin, bao gồm:

  • Tên, ký hiệu hóa đơn; ký hiệu loại số và số hóa đơn.
  • Tên, địa chỉ, mã số thuế người bán và người mua (nếu người mua có).
  • Tên, doanh nghiệp tính, số lượng, đơn giá; thành tiền chưa thuế, thuế suất, tiền thuế giá trị gia nâng cao theo từng chiếc thuế suất và cùng tiền thuế giá trị gia tăng (trường hợp là hóa đơn giá trị gia tăng).
  • Mẫu hóa đơn điện tử phải hiển thị toàn bộ tổng tiền thanh toán, chữ ký điện tử, chữ ký số người bán và người mua (trong giả dụ trường hợp có).
  • Thời điểm lập hóa đơn điện tử; Mã của cơ quan thuế (đối mang HĐĐT mã của cơ quan thuế).
  • Phí, lệ tổn phí thuộc ngân sách quốc gia và nội dung khác liên quan (nếu có).

Tổng hợp 5+ chiếc hóa đơn điện tử mới nhất theo Thông tư 68/2019/TT – BTC

Tại thông tư 68/2019/TT-BTC ngày 30/09/2019 về Hướng dẫn thực hành một số điều của nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2018 của chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, sản xuất dịch vụ, Bộ tài chính đã ban hành kèm theo 5 mẫu hóa đơn điện tử để giúp siêu thị đăng ký tiêu dùng hóa đơn 1 cách mau chóng và hiệu quả. Chúng bao gồm:

Mẫu hóa đơn điện tử GTGT

Mẫu hóa đơn GTGT được dùng trong những nếu tổ chức, cá nhân thực hành kê khai thuế giá trị gia tăng theo bí quyết khấu trừ. Theo đó, hóa đơn điện tử GTGT được lập theo loại hiển thị số 01.

Mẫu hóa đơn điện tử giá trị gia nâng cao sử dụng khi kê khai thuế giá trị gia tăng.

Mẫu hóa đơn điện tử bán hàng

Mẫu hóa đơn điện tử bán hàng được dùng trong nếu tổ chức, cá nhân tiêu dùng bí quyết trực tiếp để kê khai thuế giá trị gia tăng. Hóa đơn điện tử bán hàng được lập theo cái hiển thị số 02.

Sử dụng cái hiển thị số 02 lúc tổ chức, cá nhân khai thuế giá trị gia nâng cao theo cách trực tiếp.

Mẫu phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử

Mẫu phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử được lập mục đích ghi chép việc thực hành xuất kho kiêm di chuyển điện tử. Trong phiếu xuất kho phải bảo đảm nêu rõ nội dung xuất kho, thông tin vận chuyển, phương tiện và người vận chuyển…Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử được lập theo chiếc hiển thị số 03, ứng dụng cho những đối tượng được quy định tại Điều 2 của Thông tư 68/2019/TT-BTC ngày 30/09/2019.

Mẫu xuất kho kiêm di chuyển điện tử được lập theo cái hiển thị số 03 ban hành tất nhiên Thông tư 68/2019/TT-BTC.

Mẫu hóa đơn điện tử giá trị gia tăng cho tổ chức, siêu thị đặc thù

Mẫu hóa đơn này được tiêu dùng trong những nếu bán hàng hóa và sản xuất dịch vụ đặc thù. Trong hóa đơn giá trị gia nâng cao cho tổ chức, doanh nghiệp đặc trưng không nhất định bắt buộc toàn bộ những nội dung. Vấn đề này được quy định tại Khoản 3, Điều 3 của Thông tư 68/2019/TT-BTC. Mẫu hiển thị số 04 tại Phụ lục I, Thông tư số 68/2019/TT-BTC là dòng hóa đơn điện tử giá trị gia nâng cao cho các tổ chức, công ty đặc thù.

Mẫu hóa đơn điện tử giá trị gia nâng cao cho tổ chức, nhà hàng đặc thù.

Mẫu hóa đơn điện tử giá trị gia nâng cao cho tổ chức, doanh nghiệp đặc thù bằng ngoại tệ

Mẫu hóa đơn điện tử giá trị gia nâng cao cho tổ chức, siêu thị đặc biệt bằng ngoại tệ được lập theo cái hiển thị số 05.

Các tổ chức, doanh nghiệp đặc thù thu bằng ngoại tệ dùng hóa đơn giá trị gia tăng theo dòng hiển thị số 05.

Tuy nhiên, tại Khoản 5, Điều 3, Thông tư 68/2019/TT-BTC ngày 30/09/2019 của Bộ Tài chính cũng đã khẳng định các loại hiển thị của 1 số mẫu hóa đơn trên đây không sở hữu thuộc tính bắt buộc mà chỉ tham khảo. Các tổ chức, siêu thị sở hữu thể vận dụng 1 phương pháp linh hoạt sao cho đúng với luật pháp hiện hành là được.

Nội dung này có hữu ích?

Đánh giá: 0 / 5. Số lượt: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *