Quy định và những để ý về phương pháp Viết – Đọc số tiền bằng chữ trên hóa đơn

Quy định và những để ý về phương pháp Viết – Đọc số tiền bằng chữ trên hóa đơn

Kế toán cần nắm vững quy định về cách viết số tiền bằng chữ và cách đọc số tiền bằng chữ trên hóa đơn 1 cách chuẩn xác để hoàn tất thấp nghiệp vụ của mình. Cách viết – đọc số tiền bằng chữ trong hóa đơn được Bộ tài chính quy định thế nào và nên lưu ý gì lúc thực hiện? Các vấn đề này sẽ được trả lời trong bài viết dưới đây .

1. Quy định chung về phương pháp viết, đọc số tiền bằng chữ trên hóa đơn theo TT 39/2014/TT-BTC

Thông tư 39/2014/TT-BTC của Bộ tài chính quy định về cách viết số tiền bằng chữ trên hóa đơn.

Theo Điểm k, Khoản 1, Điều 4 trong Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/ 2014 thì quy định về bí quyết viết số tiền bằng chữ trên hóa đơn như sau:

“Hóa đơn được biểu đạt bằng tiếng Việt. Trường hợp buộc phải ghi thêm chữ nước không tính thì chữ nước không tính được đặt bên cần trong ngoặc đơn ( ) hoặc đặt ngay dưới mẫu tiếng Việt và sở hữu cỡ nhỏ hơn chữ tiếng Việt. 

Chữ số ghi trên hóa đơn là các chữ số tự nhiên: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; sau chữ số hàng nghìn, triệu, tỷ, nghìn tỷ, triệu tỷ, tỷ tỷ phải đặt dấu chấm (.); giả dụ sở hữu ghi chữ số sau chữ số hàng đơn vị phải đặt dấu phẩy (,) sau chữ số hàng đơn vị. 

Trường hợp công ty sử dụng phần mềm kế toán mang dùng dấu phân phương pháp số tự dưng là dấu phẩy (,) sau chữ số hàng nghìn, triệu, tỷ, nghìn tỷ, triệu tỷ, tỷ tỷ và dùng dấu chấm (.) sau chữ số hàng tổ chức trên chứng từ kế toán; chữ viết trên hóa đơn là chữ tiếng Việt không dấu thì những siêu thị được lựa tậu sử dụng chữ viết là chữ tiếng Việt ko dấu và dấu phẩy (,), dấu chấm (.) để phân phương pháp chữ số ghi trên hóa đơn như trên. 

Dòng tổng tiền thanh toán trên hóa đơn phải được ghi bằng chữ. Các chữ viết ko dấu trên hóa đơn cần đảm bảo ko dẫn tới bí quyết hiểu lệch lạc nội dung của hóa đơn. 

Trước khi tiêu dùng chữ viết trên hóa đơn là chữ tiếng Việt không dấu và chữ số tiêu dùng dấu phân cách số khi không là dấu phẩy (,) sau chữ số hàng nghìn, triệu, tỷ, nghìn tỷ, triệu tỷ, tỷ tỷ và dùng dấu chấm (.) sau chữ số hàng doanh nghiệp trên hóa đơn, các nhà hàng cần sở hữu văn bản đăng ký có cơ quan thuế và tự chịu trách nhiệm về tính xác thực của nội dung hóa đơn lập theo cách ghi chữ viết, chữ số đã đăng ký.”

Còn khi đọc, bạn nhớ cách đọc số tiền bằng chữ theo thiết bị tự chữ số hàng tỷ tỷ, triệu tỷ, nghìn tỷ, tỷ, triệu, nghìn, trăm đồng như bình thường.

2. Các lưu ý quan yếu lúc viết, đọc số tiền bằng chữ trên hóa đơn

Kế toán nên nắm rõ các để ý khi viết – đọc số tiền bằng chữ trên hóa đơn.

Ngoài quy định về bí quyết viết số tiền bằng chữ và phương pháp đọc số tiền bằng chữ, những kế toán cũng buộc phải nắm rõ các chú ý quan trọng như sau:

Nếu chữ số tận cộng là 1. Kế toán sở hữu thể viết số tiền bằng chữ trên hóa đơn theo 2 cách.

  • Chữ số hàng chục nhỏ hơn hoặc bằng 1: ghi “một”.
  • Chữ số hàng chục lớn hơn hoặc bằng 2: ghi là “mốt”.

Nếu chữ số tận cộng là 4. Kế toán mang 2 phương pháp viết:

  • Chữ số hàng chục nhỏ hơn hoặc bằng 1: ghi “bốn”.
  • Chữ số hàng chục lớn hơn hoặc bằng 2: ghi “tư”.

Trường hợp chữ số tận cộng là số 5 thì kế toán viết theo 2 phương pháp như sau:

  • Chữ số hàng chục lớn hơn 0 và nhỏ hơn hoặc bằng 9: ghi “lăm”.
  • Chữ số hàng chục bằng 0 hoặc được kết hợp sở hữu từ chỉ tên hàng là từ “mươi” ở phía sau: ghi “năm”.

Ngoài ra, đa dạng người sở hữu lề thói thêm chữ “y” hoặc “chẵn” lúc viết số tiền tròn. Việc này không cần thiết nhưng cũng không làm sai quy định về phương pháp viết số tiền bằng chữ trên hóa đơn.

Nội dung này có hữu ích?

Đánh giá: 0 / 5. Số lượt: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *