Nhiệm vụ của kế toán trưởng trong các đơn vị doanh nghiệp

Nhiệm vụ của kế toán trưởng trong các đơn vị doanh nghiệp

Kế toán trưởng, tên tiếng anh Chief Accountant là người phụ trách, chỉ đạo chung các hoạt động của bộ phận kế toán. Tùy theo quy mô của doanh nghiệp, kế toán trưởng có thể là trưởng bộ phận hoặc trưởng nhóm. Đặc biệt, trong các công ty lớn, kế toán trưởng giám sát một nhóm các chuyên gia tài chính, và làm việc dưới quyền giám đốc tài chính (CFO).

Nhiệm vụ của kế toán trưởng trong đơn vị HCNS

Nhiệm vụ của kế toán trưởng trong đơn vị HCNS là quản lý chung mọi hoạt động có liên quan đến tài chính, kế toán.
Nhiệm vụ của kế toán trưởng trong đơn vị HCNS là quản lý chung mọi hoạt động có liên quan đến tài chính, kế toán.

Công việc kế toán trưởng giữ vai trò quan trọng trong quá trình vận hành của đơn vị. Cụ thể hơn, họ có nhiệm vụ:

 • Lãnh đạo phòng kế toán, chịu trách nhiệm trước đơn vị về tất cả hoạt động của phòng kế toán.
 • Quản lý chung mọi hoạt động liên quan đến tài chính, kế toán.
 • Quyết định về cơ cấu nhân sự của phòng kế toán. Từ đó đánh giá năng lực của mọi nhân viên trong phòng.
 • Chủ trì các cuộc họp định kỳ nhằm thảo luận và giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác.
 • Tham gia các cuộc họp giao ban của cơ quan, họp chuyên đề có liên quan đến nhiệm vụ của phòng hoặc cần đến sự phối hợp, kiểm tra đào tạo kế toán cho nhân viên.
 • Tham mưu cho giám đốc về chính sách và kế hoạch tài chính của đơn vị.
 • Báo cáo tình hình hoạt động của phòng cho giám đốc đơn vị thường xuyên. 

Nhiệm vụ của kế toán trưởng đơn vị sự nghiệp

Kế toán trưởng chịu trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát các công việc liên quan đến kế toán.
Kế toán trưởng chịu trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát các công việc liên quan đến kế toán.

Nhiệm vụ kế toán hành chính sự nghiệp đó là:

 • Ghi chép, phản ánh tình hình luân chuyển, sử dụng tài sản, vật tư, tiền vốn, quá trình hình thành kinh phí. Đồng thời sử dụng nguồn kinh phí, phân tích tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại đơn vị một cách chính xác, kịp thời, đầy đủ và có hệ thống.
 • Thực hiện các công việc kiểm tra, kiểm soát tình hình chấp hành dự toán thu, chi. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế tài chính và các định mức, tiêu chuẩn của nhà nước. Ngoài ra, kế toán trưởng có nhiệm vụ kiểm tra việc quản lý, kiểm tra việc chấp hành kỷ luật thu, nộp ngân sách, chấp hành kỷ luật thanh toán và các chế độ chính sách của nhà nước.
 • Có nhiệm vụ theo dõi, kiểm soát tình hình phân phối kinh phí, tình hình chấp hành dự toán thu, chi và quyết toán ở các đơn vị cấp dưới.
 • Lập đồng thời nộp các báo cáo tài chính cho các cơ quan quản lý cấp trên và cơ quan tài chính đúng hạn theo quy định. Ngoài ra, cần cung cấp thông tin cần thiết để phục vụ cho việc xây dựng dự toán , các định mức chỉ tiêu.
 • Phân tích, đánh giá hiệu quả sử dụng các nguồn kinh phí tại đơn vị.

Nhiệm vụ của kế toán trưởng ngân hàng

Kế toán trưởng ngân hàng là những người đóng vai trò trong việc kiểm soát dòng tiền trong các hoạt động tài chính trong công ty. Cụ thể, nhiệm vụ của kế toán trưởng ngân hàng chính là:

 • Nộp tiền ra ngân hàng nhằm phục vụ các hoạt động của công ty.
 • Định khoản và nhập các chứng từ tiền gửi, ký quỹ, ký cược, tiền vay ngân hàng.
 • Nhận và sắp xếp nội dung các chứng từ nhận từ các ngân hàng.
 • Lập bảng kê nộp séc, trình ký, đồng thời đóng dấu trước khi nộp ra ngân hàng.
 • Kiểm tra số dư tiền gửi các ngân hàng vào mỗi ngày một cách thường xuyên. Báo cáo cho trưởng phòng nhằm kiểm soát và thực hiện kế hoạch dòng tiền.
 • Xem biến động của tiền gửi ngân hàng bằng cách kiểm tra số dư tiền gửi các ngân hàng để.
 • Có nhiệm vụ kiểm tra số dư các tài khoản ngân hàng và làm bút toán chênh lệch tỷ giá các tài khoản ngân hàng.
 • Đối với các nội dung ghi trên séc cần kiểm tra tính đúng đắn và viết phiếu thu séc với những séc hợp lệ.
 • Kiểm tra tính hợp lệ của đề nghị thanh toán. Tiến hành lập lệnh chi tiền, uỷ nhiệm chi, công văn mua ngoại tệ (đối với lệnh chi ngoại tệ)…và nộp ra ngân hàng.
 • Kiểm tra đơn xin bảo lãnh ngân hàng khi có nhu cầu phải bảo lãnh của ngân hàng của các bộ phận .
 • Kiểm tra chứng từ báo có, báo nợ, báo vay, báo trả vay.
 • Lập và nộp hồ sơ bảo lãnh tại các ngân hàng.
 • Lập hồ sơ vay vốn ngân hàng, trả nợ vay ngân hàng theo quy định của ngân hàng và mục đích của từng lần vay.
 • Chuyển hồ sơ cho kế toán trưởng và chủ tài khoản ký.
 • Chuyển giao hồ sơ cho ngân hàng. Đồng thời theo dõi tình hình nhận nợ và trả nợ vay ngân hàng.
 • Theo dõi tình hình thực hiện các bảo lãnh tại các ngân hàng.
 • Theo dõi tình hình mở thanh toán, ký hậu vận đơn gốc, bảo lãnh các LC.
 • Theo dõi, liên lạc và giải đáp các khúc mắc của phía ngân hàng.
 • In bảng kê, ký người lập bảng kê, chuyển cho người kiểm soát.
 • In phiếu kế toán, ký người lập và chuyển cho kế toán trưởng ký và lưu trữ.
 • Tổ chức lưu trữ chứng từ.
 • Làm bút toán chênh lệch tỷ giá, đối soát với Kế toán công nợ để theo dõi tình hình thanh toán của khách hàng, thanh toán cho nhà cung cấp vào cuối tháng.

Nhiệm vụ của kế toán trưởng kho bạc

Kế toán trưởng kho bạc chịu trách nhiệm kiểm soát các hoạt động liên quan thanh toán, thu chi ngân sách nhà nước.
Kế toán trưởng kho bạc chịu trách nhiệm kiểm soát các hoạt động liên quan thanh toán, thu chi ngân sách nhà nước.

Nhiệm vụ của kế toán trưởng kho bạc được quy định tại Điều 7 Thông tư 77/2017/TT-BTC do Bộ tài chính ban hành về việc hướng dẫn chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và các nghiệp vụ kho bạc nhà nước, theo đó:

 • Thu thập, ghi chép và quản lý dữ liệu tập trung trong toàn bộ hệ thống, bao gồm: tình hình quản lý, phân bổ dự toán chi ngân sách các cấp; thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước các cấp; các khoản vay và tình hình trả nợ của ngân sách nhà nước; các loại tài sản do kho bạc quản lý và các hoạt động của kho bạc.
 • Kiểm soát việc chấp hành chế độ quản lý tài chính, thanh toán và các chế độ, quy định khác của nhà nước. Liên quan đến thu chi ngân sách nhà nước, vay trả nợ của NSNN và hoạt động nghiệp vụ kho bạc nhà nước trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của KBNN.
 • Chấp hành chế độ báo cáo tài chính, báo cáo quản trị theo quy định như cung cấp các số liệu, thông tin kế toán cần thiết đầy đủ, kịp thời chính xác.
 • Cung cấp thông tin kế toán phục vụ quản lý, điều hành, quyết toán NSNN, công tác quản lý nợ và điều hành các hoạt động nghiệp vụ của các cơ quan tài chính và hệ thống KBNN một cách kịp thời.

Trên đây là nhiệm vụ của kế toán trưởng trong từng doanh nghiệp hiện nay. Nếu đang phấn đấu để tiếp nhận vị trí này thì những kiến thức trên có thể hữu ích cho bạn rất nhiều đấy.

Nội dung này có hữu ích?

Đánh giá: 5 / 5. Số lượt: 1

No votes so far! Be the first to rate this post.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *