Hướng dẫn chi tiết lập báo cáo tài chính theo Thông tư 133 trên HTKK

Hướng dẫn chi tiết lập báo cáo tài chính theo Thông tư 133 trên HTKK

Lưu ý trước lúc lập báo cáo tài chính theo Thông tư 133 trên HTKK

Bạn nên xác định hình thức báo cáo trước khi lập báo cáo tài chính theo Thông tư 133 trên HTKK.

Trước lúc lập báo cáo tài chính theo Thông tư 133 trên HTKK, siêu thị cần bắt buộc xác định hình thức báo cáo tài chính dựa trên chế độ kế toán của công ty (DN). Cụ thể như sau:

 • Chế độ kế toán của DN vô cùng nhỏ: công ty mẫu này nộp thuế thu nhập siêu thị (TNDN) theo phương pháp tính trên thu nhập tính thuế và tính theo % doanh thu của hoạt động bán hàng hóa/dịch vụ. Trong giả dụ này, nhà hàng sẽ cần ứng dụng hình thức báo cáo tài chính theo Thông tư 132/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 12 năm 2018 hoặc Thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 8 năm 2016.
 • Chế độ kế toán của DN nhỏ và vừa: là các siêu thị tất cả thành phần kinh tế, đa số lĩnh vực theo quy định của luật pháp về tương trợ siêu thị nhỏ và vừa. Tuy nhiên, trừ các trường hợp như: DN Nhà nước, DN mà Nhà nước chiếm trên 50% vốn điều lệ, siêu thị đại chúng về chứng khoán theo quy định của pháp luật, liên hợp hợp tác xã và cộng tác xã theo quy định tại Luật Hợp tác xã. Những giả dụ này sẽ lập báo cáo tài chính với hình thức theo Thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 8 năm 2016.
 • Chế độ kế toán của DN lớn: vận dụng hình thức báo cáo tài chính theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014.

Theo Thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 8 năm 2016, một bộ báo cáo tài chính bắt buộc bao gồm:

 • Báo cáo tài chính;
 • Thuyết minh báo cáo tài chính;
 • Bảng cân đối kế toán;
 • Báo cáo kết quả hoạt động buôn báncung ứng của doanh nghiệp;
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
 • Tờ khai quyết toán thuế TNDN theo mẫu mẫu 03/TNDN.

>> Xem thêm: Hệ thống tài khoản theo thông tư 133

Sau đây là hướng dẫn khía cạnh lập báo cáo tài chính theo Thông tư 133 trên HTKK.

Hướng dẫn từng bước bí quyết nộp báo cáo tài chính theo Thông tư 133 trên HTKK

Để lập báo cáo tài chính theo Thông tư 133 trên HTKK, kế toán tiến hành thực hiện những bước sau đây:

Bước 1: Đăng nhập vào phần mềm HTKK 

Mở phần mềm HTKK và tiến hành đăng nhập bằng phương pháp điền mã số thuế của DN vào mục “Mã số thuế”. Tiếp đến, nhấp vào chữ “Đồng ý” để đăng nhập vào hệ thống.

Bước 2: Tiến hành vào mục “Báo cáo tài chính”

Bạn tiến hành chọn bộ báo cáo tài chính theo mẫu B01a-DNN.

Sau lúc đã đăng nhập, bạn tậu “Báo cáo tài chính”. Tiếp theo, trên màn hình hiển thị, bạn nhấp chuột vào Bộ báo cáo tài chính (B01a-DNN)(TT 133/2016/TT-BTC).

Lúc này, bạn sở hữu thể mua theo 2 phương án: Bộ báo cáo tài chính B01a-DNN hoặc B01b-DNN. Tuy nhiên, mọi các DN sẽ dùng dòng B01a-DNN.

Bước 3: Tiến hành tìm “Niên độ tài chính”

Sau lúc bạn tậu bộ báo cáo tài chính, giao diện  “Niên độ tài chính” sẽ hiển thị trên màn hình. Lúc này, bạn buộc phải tiến hành điền tất cả các thông báo được yêu cầu, cụ thể:

 • “Năm”: Là năm tài chính bạn muốn làm cho báo cáo tài chính.
 • Thời gian báo cáo: Từ ngày…đến ngày. Chẳng hạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020.
 • Đến đây, bạn tiến hành mua “Doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục”.
 • Tiếp tục chọn: KQHĐKD, LCTTGT hoặc tìm KQHĐKD, LCTTTT.

Bấm vào nút “Đồng ý” để hoàn thành giai đoạn kê khai thông báo và tiến hành bước tiếp theo.

Bước 4: Nhập thông tin trên “Nhập tờ khai”

Tiến hành nhập thông báo trên những bảng biểu báo cáo tài chính.

Sau lúc hoàn tất bước 3, hệ thống sẽ hiển thị giao diện “Nhập tờ khai”. Lúc này, bạn phải tiến hành nhập số liệu vào đủ 3 biểu: Cân đối kế toán (CĐKT), Kết quả hoạt động sản xuất buôn bán (KQHĐSXKD), Lưu chuyển tiền tệ gián tiếp (LCTTGT).

Cuối cùng, khi đã nhập xong những biểu, bạn tiến hành nhập ngày ký báo cáo, tên người lập biểu, kế toán trưởng, Giám đốc và chọn nút “Ghi” rồi chờ đợi. Kết quả, khi màn hình hiển thị loại chữ “Đã ghi dữ liệu thành công!” với nghĩa là công tác lập báo cáo tài chính theo Thông tư 133 trên HTKK của bạn đã hoàn thành rồi đấy.

Chọn “Kết xuất XML” và lưu dữ liệu trên máy tính của bạn, dữ liệu này sẽ được gửi cho cơ thuế quan qua mạng.

Ngoài ra, bạn buộc phải khiến tiếp báo cáo kết quả của hoạt động sản xuất kinh doanh, bảng cân đối kế toán, tờ khai quyết toán thuế TNDN (mẫu 03/TNDN), báo cáo lưu chuyển tiền tệ trên HTKK và lập thuyết minh báo cáo tài chính trên File Word hoặc Excel do bạn tự thiết kế.

Đến đây thì chắc hẳn bạn đã biết cách  lập báo cáo tài chính theo Thông tư 133 trên HTKK rồi bắt buộc không. Lưu lại những kiến thức này sẽ rất hữu ích khi cần thiết đấy.

Nội dung này có hữu ích?

Đánh giá: 0 / 5. Số lượt: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *