Bảng cân đối tài khoản là gì? Lập bảng thế nào?

Bảng cân đối tài khoản là gì? Lập bảng thế nào?

Bảng cân đối tài khoản là báo cáo tổng hợp số dư đầu kỳ, số phát sinh và số dư đầu kỳ của tất cả các tài khoản trong kỳ kế toán của một doanh nghiệp. Bảng này được lập theo mẫu S04-DNN ban hành kèm theo quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 của Bộ tài chính. Bảng cân đối số phát sinh thường được sử dụng để kiểm tra tính chính xác của số liệu trước khi lập Bảng cân đối kế toán, Báo cáo tài chính ở cuối một kỳ kế toán nào đó.

Bảng cân đối tài khoản
Bảng cân đối tài khoản

Cách lập bảng cân đối tài khoản

Bảng cân đối tài khoản bao gồm 8 cột, cụ thể như sau:

Cột 1: Số hiệu tài khoản

Ghi số hiệu của từng TK cấp 1 (hoặc cả TK cấp 1 và cấp 2) doanh nghiệp sử dụng trong năm báo cáo.

Cột 2: Tên tài khoản

Ghi tên của từng TK theo thứ tự từng loại mà Doanh nghiệp đang sử dụng.

Cột 3,4: Số dư đầu năm

Hai cột này phản ánh số dư Nợ đầu năm và dư Có đầu năm theo từng tài khoản.

Số liệu để ghi được căn cứ vào sổ cái hoặc nhật ký, hoặc căn cứ vào số liệu ghi ở cột 7,8 của bảng cân đối tài khoản năm trước.

Cột 5,6: Số phát sinh trong năm

Căn cứ vào tổng số phát sinh bên Nợ, số phát sinh bên Có của từng tài khoản trong năm báo cáo.

Số liệu để ghi được căn cứ vào tổng số phát sinh bên Nợ và tổng số phát sinh bên Có của từng tài khoản ghi trên sổ cái hoặc nhật ký sổ cái trong năm báo cáo.

Cột 7,8: Số dư đầu năm

Dùng để phản ánh số dư Nợ cuối năm và số dư Có cuối năm theo từng khoản mục của năm báo cáo.

Số liệu ghi được tính theo công thức như sau:

Số dư cuối năm = Số dư đầu năm + Số phát sinh tăng – Số phát sinh giảm.

Bảng cân đối tài khoản không cân

Mỗi kế toán phải được cân đo đong đếm sao cho bảng cân đối phát sinh được cân, phù hợp với các hóa đơn, chứng từ khác khi làm báo cáo tài chính. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, bảng cân đối phát sinh vẫn không cân. Sau đây là nguyên nhân và cách giải quyết cho tình trạng này.

Nguyên nhân gây nên tình trạng mất cân bằng 

Tình trạng mất cân bằng xuất phát từ 3 nguyên nhân chính:

  • Sai sót ở phần định khoản
  • Kế toán nhập sai hàng tồn kho
  • Do quỹ tiền mặt tại doanh nghiệp bị âm. Bảng cân đối phát sinh của bạn sẽ hoàn hảo hơn khi khắc phục những nguyên nhân này.

Cách xử lý tình trạng bảng cân đối phát sinh không cân

Tùy từng trường hợp cụ thể, cách giải quyết tình trạng bảng cân đối phát sinh không cân cũng khác nhau.
Tùy từng trường hợp cụ thể, cách giải quyết tình trạng bảng cân đối phát sinh không cân cũng khác nhau.

Vậy thì làm sao để xử lý tình trạng bảng cân đối phát sinh không cân? Theo đó, tùy nguyên nhân gây ra mà chúng ta có hướng giải quyết cụ thể:

Trường hợp 1: Sai sót ở phần định khoản

Nếu sai sót ở phần định khoản thì kế toán cần cẩn thận kiểm tra lại từng định khoản từ đó chỉnh sửa lại cho đúng.

Bảng cân đối phát sinh không cân do nhập sai hàng tồn kho thì cần: đối chiếu bảng nhập hàng tồn kho với bảng xuất – nhập – tồn, kiểm tra lại thật kỹ lưỡng phương pháp tính giá xuất kho, ghi nhận giá vốn, kiểm tra xem có xuất hàng trước khi có phiếu nhập kho không và chỉnh sửa lại cho đúng.

Trường hợp 2: Quỹ âm tiền

Nếu bảng cân đối phát sinh không cân do phát hiện quỹ tiền âm chưa tìm được nguyên nhân thì bạn cần nhanh chóng giải quyết bằng phương án vay ngắn hạn cá nhân để bổ sung quỹ hoặc thu hồi công nợ bổ sung quỹ.

Cuối cùng, nếu sai sót do nguyên nhân chưa phân bổ chi phí trả trước, chi phí khấu hao. Trường hợp này, kế toán cần tiến hành thực hiện bút toán phân bổ cho phù hợp.

Xem thêm về Nhiệm vụ của kế toán trưởng

So sánh giữa Bảng cân đối tài khoản với Bảng cân đối kế toán

Bảng cân đối số phát sinh (Bảng cân đối tài khoản) và Bảng cân đối kế toán có nhiều điểm giống và khác nhau. Theo đó:

Điểm giống nhau

  • Có thể kiểm tra được tính chính xác của việc ghi chép và tính toán các số liệu kế toán trong kỳ.
  • Cả hai đều là công cụ không thể thiếu trong quá trình quản lý doanh nghiệp.
  • Chúng cung cấp thông tin về tình hình tài sản và nguồn vốn tại một thời điểm nhất định của doanh nghiệp.

Điểm khác nhau

 Bảng cân đối số phát sinhBảng cân đối kế toán
Về nội dungCung cấp thông tin về tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp ở 3 thông số là số dư đầu kỳ, số phát sinh trong kỳsố dư cuối kỳ. Nó phản ánh được tài sản và nguồn vốn ở trạng thái động thông qua số phát sinh trong kỳChỉ cung cấp thông tin về số dư đầu kỳsố dư cuối kỳ của tài sản và nguồn vốn. Nó phản ánh được tài sản và nguồn vốn ở trạng thái tĩnh do không thể hiện số phát sinh trong kỳ.
Về kết cấuLiệt kê tất cả các tài khoản kế toán doanh nghiệp có sử dụng hạch toán trong kỳ, không bắt buộc sắp xếp riêng thành 2 phần là tài sản và nguồn vốn. Số dư cuối kỳ của các tài khoản không được ghi nhận giá trị âm.Sắp xếp theo 2 phần: phần tài sản và phần nguồn vốn. Trong đó tài sản chia thành tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn, nguồn vốn chia thành nợ phải trả và nguồn vốn chủ sở hữu. Được phép ghi nhận giá trị âm cho 1 số tài khoản đặc biệt như TK 214, 229.
Cơ sởTổng số dư bên Nợ = Tổng số dư bên Có.Tổng tài sản = Tổng nguồn vốn.
Bảng so sánh giữa Bảng cân đối số phát sinh và Bảng cân đối kế toán

Trên đây là những hướng dẫn về cách lập bảng cân đối số phát sinh. Hi vọng những chia sẻ này sẽ giúp cho mỗi kế toán trong việc thực hiện công việc của mình thật chính xác, đúng đắn.

Nội dung này có hữu ích?

Đánh giá: 5 / 5. Số lượt: 1

No votes so far! Be the first to rate this post.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *